วิสัยทัศน์และพันธกิจ

11

 

พันธกิจ

  1. พัฒนาระบบ โครงสร้างพื้นฐาน และสถานีวิทยุศึกษา และสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (ETV)
  2. บริหารจัดการสถานีวิทยุศึกษา และสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (ETV)
  3. ผลิตและเผยแพร่รายการวิทยุเพื่อการศึกษา โทรทัศน์เพื่อการศึกษา สื่อการศึกษาออนไลน์ สื่อการศึกษาเพื่อคนพิการและสื่ออื่นๆ
  4. ส่งเสริม สนับสนุน ดำเนินการวิจัย การผลิต การใช้และเผยแพร่เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
  5. พัฒนาบุคลากร ผู้ผลิตและผู้ใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
  6. ส่งเสริม สนับสนุน หน่วยงานเครือข่ายเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
  7. บริหารจัดการทรัพยากร และข้อมูลสารสนเทศด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
  8. ปฏิบัติงาน สนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

25

 

all video search

ค้นหาเพิ่มเติม

Hot Link

live-a
rep-a
reetv-a

 652

Capture

digital

tut

ach2

 download1

 
web4
web2

  code qr

qr-code ช่องทางในการรับชมสื่อ

wa1

 

ติดต่อเรา

ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา

อาคารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา

ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท

เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400.

โทรศัพท์ 0-2354-5731-40 ต่อ 114
โทรสาร 0-2354-5741
info@cet.go.th

ผู้กำลังใช้งาน

มี 149 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

© 2009-2024 by GPIUTMD