ภารกิจ

ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ดำเนินการจัด ผลิต พัฒนา และเผยแพร่เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาที่ทันสมัยและมีคุณภาพในรูปแบบ

รายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษา รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา สื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ และสื่อออนไลน์ต่างๆ

เพื่อสนองตอบความต้องการทางการศึกษาตลอดชีวิต

มีช่องทางในการเผยแพร่สื่อที่ผลิตหลากหลายช่องทาง ดังนี้

logo APP  

 

144418    144602

144752   144510

 

รับชมรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (ETV)  ย้อนหลัง (RERUN) ผ่าน 3 Channels ใน Youtube ดังนี้

ETV สื่อดิจิทัลเพื่อการศึกษา   

Channel นี้ นำเสนอรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาตามอัธยาศัย มากกว่า 1,000 รายการ มี 12 playlists ให้ทุกท่านได้เลือกรับชมอย่างจุใจ อาทิ สื่อการท่องเที่ยว กีฬา ไลฟ์สไตล์ จิปาถะ สื่อเรียนรู้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล สื่อสร้างแรงบันดาลใจและส่งเสริมครูมืออาชีพ ฯลฯ 

สามารถรับชมได้ 3 วิธี 

1. ผ่าน YouTube ค้นหาคำว่า “ETV สื่อดิจิทัลเพื่อการศึกษา” 

2. ผ่านเว็บไซต์ gg.gg/ytetv1 

3. ผ่านสมาร์ทโฟน โดย Scan QR Code 

   

กศน. สื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้   

Channel นี้จะนำทุกท่านไปเรียนรู้และฝึกอาชีพต่างๆแบบฟรีๆ เพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ อยากเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ มีอาชีพให้เลือกเรียนตามความสนใจ ครอบคลุมหลากหลายอาชีพ มีทั้งหมวดงานช่าง งานครัว งานประดิษฐ์ งานเกษตรกรรม อาชีพอิสระ เป็นต้น ซึ่งถ่ายทอดความรู้โดยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาอาชีพ 

สามารถรับชมได้ 3 วิธี 

1. ผ่าน YouTube ค้นหาคำว่า “กศน. สื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้” 

2. ผ่านเว็บไซต์ gg.gg/ytetv2 

3. ผ่านสมาร์ทโฟน โดย Scan QR Code 

 
   

ETV ติวเข้มออนไลน์   

Channel นี้เอาใจสายเด็กเรียน เป็นการติวให้ความรู้มากมายหลายวิชา หลายระดับ ทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน และสำหรับ ม.ปลาย ยังมีการติวเพื่อเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย   อีกด้วย ให้ความรู้โดยติวเตอร์ชื่อดังระดับประเทศ 

สามารถรับชมได้ 3 วิธี 

1. ผ่าน YouTube ค้นหาคำว่า “ETV ติวเข้มออนไลน์” 

3. ผ่านเว็บไซต์ gg.gg/ytetv3 

3. ผ่านสมาร์ทโฟน โดย Scan QR Code

 

ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ให้บริการสำเนาสื่อการศึกษา รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาและรายการวิทยุเพื่อการศึกษา ที่ศูนย์ฯ ผลิตเป็นวีซีดี ออดิโอซีดี และ MP3 พร้อมคู่มือประกอบการรับชมและฟัง สำหรับนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ และประชาชนทั่วไป เพื่อใช้ประโยชน์ด้านการเรียนการสอน และศึกษาด้วยตนเอง

สื่อที่ให้บริการ มีทั้งสื่อเสริม การเรียนตามหลักสูตรในระบบโรงเรียน นอกระบบโรงเรียน แต่ละหมวดวิชา เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศิลปะ ภาษาไทย สังคมศึกษาสาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาพลศึกษา และภาษาต่างประเทศ รวมทั้งสื่อทบทวนความรู้ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อเตรียมสอบ ONET และANET นอกจากนี้ยังมีสื่อการ ศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในด้านต่างๆ เช่น เกี่ยวกับงานอาชีพ สอนภาษา อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น เยอรมัน ฝรั่งเศส เกาหลี สุขภาพ ดนตรี ร้องเพลง เกษตรปลอดสารพิษ และ อื่นๆ

 

หน่วยงานที่ให้บริการด้านสื่อการศึกษาเพื่อคนพิการที่ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาผลิตและเผยแพร่ คือ

1. ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา (รวม 13 แห่ง)/ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด

(รวม 73 แห่ง) เป็นหน่วยงานหลักที่ให้บริการด้านสื่อการศึกษาแก่คนพิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการภายในจังหวัดนั้นๆ

2. ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน (รวมกว่า 100 แห่ง)

สำหรับผู้พิการหรือหน่วยงานที่ไม่สะดวกต่อการขอรับบริการสื่อที่ศูนย์การศึกษาพิเศษเขต/ประจำจังหวัด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นักศึกษานอกโรงเรียนที่เป็นคนพิการ ผู้พิการทั่วไป และหน่วยงานจัดการศึกษานอกโรงเรียนสำหรับคนพิการ สามารถติดต่อขอบริการสื่อได้ที่ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดทุกแห่ง รวมทั้งศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอที่จัดการศึกษานอกโรงเรียน สำหรับคนพิการ

3. ห้องสมุดประชาชน (รวมเกือบ 200 แห่ง)

ภายในห้องสมุดประชาชนจังหวัดทุกแห่ง ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" ทุกแห่ง และห้องสมุดประฃาชนอำเภอที่ตั้งในอำเภอที่จัดการศึกษานอกโรงเรียนสำหรับคนพิการ ได้จัดมุมสื่อการศึกษาเพื่อคนพิการเพื่อบริการแก่ผู้สนใจ โดยห้องสมุดบางแห่ง ยังให้บริการยืมและบริการสำเนาเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาด้วย

4. กลุ่มงานพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา

บุคคลทั่วไปที่ประสงค์จะขอบริการสื่อการศึกษาเพื่อคนพิการเป็นส่วนบุคคล สามารถติดต่อขอบริการสำเนาสื่อได้ที่ส่วนสื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ ซึ่งตั้งอยู่ที่อาคารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา (โทร. 0-2354-5730-40 ต่อ 525) 

 

พบกับ 4 WEBSITE  มีทุกเรื่อง ทุกข้อมูลที่อยากรู้

WEBSITE ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา  www.cet.go.th
อัพเดท ข่าวสาร คอนเทนต์ต่างๆ ที่น่าสนใจ และรวบรวมสื่อต่างๆ ไว้อย่างหลากหลาย ที่สำคัญบริการฟรีด้วย


WEBSITE  สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (ETV) www.etvthai.tv

รับชมรายการออกอากาศสด รับชมรายการย้อนหลัง แนะนำรายการเด่น นำเสนอข่าวสารการศึกษาและบทความดีๆ


WEBSITE  สถานีวิทยุศึกษา www.moeradiothai.net

เผยแพร่รายการวิทยุ Online ผ่านทาง Internet ในรูปของ Live Radio และ Radio OnDemand
เผยแพร่รายการวิทยุผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ Smart Phone


WEBSITE  ศูนย์สื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ www.braille-cet.in.th

ให้บริการสื่อสำหรับคนพิการ อาทิ หนังสือเสียงสำหรับผู้ด้อยโอกาสในการเข้าถึงสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออักษรเบรลล์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บกพร่องทางการเห็น รายการโทรทัศน์สำหรับบุคคล ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ฯลฯ

 

 

 LINE OFFICIAL ACCOUNT (LINE OA)

 

 

*ใกล้ชิดกว่าเดิม

 

*ส่งตรงทุกข่าวสาร

 

*เผยแพร่คลิปสั้น

 

*แนะนำรายการโทรทัศน์ที่มาใหม่

 

*เกาะติดเข้มทุกรายการ

 

*ค้นหาเนื้อหาที่ต้องการเรียนออนไลน์แบบอัตโนมัติ โดยพิมพ์ชื่อวิชา เว้นวรรค ตามด้วยระดับชั้น ที่จะเรียนออนไลน์ เช่น คณิตศาสตร์ ม.5 เพียงเท่านี้ พี่ติวเข้ม ก็จะหานื้อหา มาให้ได้เรียนออนไลน์ผ่าน LINE OA

แนะนำรายการโทรทัศน์ที่มาใหม่และน่าสนใจ

 

เผยแพร่คลิปสั้นโดนใจแบบ wow wow wow

 

ประชาสัมพันธ์ข่าวสารแบบไม่ตกเทรนด์

 

ไม่พลาดข่าวสารทุกความเคลื่อนไหว

 

    

ETV สื่อดิจิทัลเพื่อการศึกษา @etv.digital

 

ETV ติวเข้มออนไลน์ @etv.tutor

ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา  @cet.go.th

 

47

all video search

ค้นหาเพิ่มเติม

Hot Link

live-a
rep-a
reetv-a

 652

Capture

digital

tut

ach2

 download1

 
web4
web2

  code qr

qr-code ช่องทางในการรับชมสื่อ

wa1

 

ติดต่อเรา

ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา

อาคารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา

ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท

เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400.

โทรศัพท์ 0-2354-5731-40 ต่อ 114
โทรสาร 0-2354-5741
info@cet.go.th

ผู้กำลังใช้งาน

มี 148 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

© 2009-2024 by GPIUTMD