โทรทัศน์เพื่อการศึกษา-การเผยแพร่รายการ

DSC 675848425768 2244769495541750 8165541640757313536 o

 

การเผยแพร่รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา

รายการที่จัดผลิตโดยศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักงานกศน.

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ เผยแพร่ดังนี้

1.1 ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 โดยจัดออกอากาศรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ตามอัธยาศัย กลุ่มเป้าหมายสามารถรับชมได้ทุกจังหวัด
1.2 ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ETV) ออกอากาศด้วยระบบ DTH รับชมโดยใช้ชุดรับสัญญาณจากดาวเทียมไทยคม 5 ระบบ "Ku-Band" (ระหว่างเวลา 06.00- 24.00 น.)
1.3 ทาง Internet ที่ เว็บไซด์ www. etvthai.tv
1.4 ทาง True Vision ช่อง 180 (ระบบจานรับสัญญานดาวเทียม)
1.5 ทางเคเบิ้ลทีวีท้องถิ่นทั่วประเทศ
1.6 การเผยแพร่ด้วยระบบการกระจายสื่อการศึกษา โดยประสานร่วมมือกับหน่วยงาน เครือข่ายสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกนอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย จัดสำเนารายการเพื่อการศึกษา ในรูปแบบวีดิทัศน์ จัดส่งตรง ไปสู่สถานีปลายทาง คือ ศูนย์การเรียนชุมชน ซึ่งกระจายอยู่ทุกตำบลทั่วประเทศ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้ใช้เป็นสื่อประกอบการศึกษาด้วยตนเอง
- รายการที่จัดผลิตโดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน แพร่ภาพออกอากาศทาง DLTV โดยการเช่าช่องสัญญาณดาวเทียมไทยคม ย่านความถี่ Ku-Band มีรายการทางการศึกษา จำนวน 12 ช่อง คือ ช่อง 81-92 (UBC) ออกอากาศตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งการออกอากาศรายการภาคภาษาอังกฤษทางช่อง 94 (UBC) สำหรับบุคคลที่สนใจ ประเทศเพื่อนบ้าน และชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในประเทศไทย
- รายการที่จัดผลิตโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กระทรวงศึกษาธิการ แพร่ภาพออกอากาศโดยการเช่า ช่องสัญญาณเทียม ย่านความถี่
C-Band จำนวน 1 ช่องสัญญาณ
- รายการที่จัดผลิตโดยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช แพร่ภาพออกอากาศโดยการเช่าเวลาออกอากาศของ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์ และ มูลนิธิการศึกษา ทางไกลผ่านดาวเทียม โรงเรียนวังไกลกังวล ห้วหิน
- รายการที่จัดผลิตโดยมหาวิทยาลัยรามคำแหง แพร่ภาพออกอากาศโดยการเช่าเวลาออกอากาศของ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์

 

23

all video search

ค้นหาเพิ่มเติม

Hot Link

live-a
rep-a
reetv-a

 652

Capture

digital

tut

ach2

 download1

 
web4
web2

  code qr

qr-code ช่องทางในการรับชมสื่อ

wa1

 

ติดต่อเรา

ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา

อาคารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา

ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท

เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400.

โทรศัพท์ 0-2354-5731-40 ต่อ 114
โทรสาร 0-2354-5741
info@cet.go.th

ผู้กำลังใช้งาน

มี 146 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

© 2009-2024 by GPIUTMD