วิชาคณิตศาสตร์ ทบทวนความรู้ ม.ปลาย

วิชาคณิตศาสตร์ ทบทวนความรู้ ม.ปลาย
ตอนที่ 1 เซต
ตอนที่ 2 ตรรกศาสตร์
ตอนที่ 3 จำนวนจริง (1)
ตอนที่ 4 จำนวนจริง (2)
ตอนที่ 5 ลำดับและอนุกรม (1)
ตอนที่ 6 ลำดับและอนุกรม (2)
ตอนที่ 7 สถิติ (1)
ตอนที่ 8 สถิติ (2)
ตอนที่ 9 แคลคูลัส (1)
ตอนที่ 10 แคลคูลัส (2)
ตอนที่ 11 เวกเตอร์
ตอนที่ 12 จำนวนเชิงซ้อน
ตอนที่ 13 วิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่ (1)
ตอนที่ 14 วิธีเรียงสับเปลี่ยนและวิธีจัดหมู่ (2)
ตอนที่ 15 พื้นฐานเรขาคณิตวิเคราะห์เส้นตรงและภาคตัดกรวย (1)
ตอนที่ 16 พื้นฐานเรขาคณิตวิเคราะห์เส้นตรงและภาคตัดกรวย (2)
ตอนที่ 17 เมตริกซ์และดีเทอร์มิแนนต์ (1)
ตอนที่ 18 เมตริกซ์และดีเทอร์มิแนนต์ (2)
ตอนที่ 19 ความสัมพันธ์ของฟังก์ชั่น (1)
ตอนที่ 20 ความสัมพันธ์ของฟังก์ชั่น (2)
ตอนที่ 21 ฟังก์ชั่นเอกซ์โปแนนเชียลและฟังก์ชั่นลอการิทึม (1)
ตอนที่ 22 ฟังก์ชั่นเอกซ์โปแนนเชียลและฟังก์ชั่นลอการิทึม (2)
ตอนที่ 23 ตรีโกณมิติ (1)
ตอนที่ 24 ตรีโกณมิติ (2)
ETV ติวเข้มออนไลน์

(1) [คณิตศาสตร์] ทบทวนความรู้ ม.ปลาย ตอนที่ 1 เซต - YouTube

1145

all video search

ค้นหาเพิ่มเติม

Hot Link

live-a
rep-a
reetv-a

 652

Capture

digital

tut

ach2

 download1

 
web4
web2

  code qr

qr-code ช่องทางในการรับชมสื่อ

wa1

 

ติดต่อเรา

ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา

อาคารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา

ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท

เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400.

โทรศัพท์ 0-2354-5731-40 ต่อ 114
โทรสาร 0-2354-5741
info@cet.go.th

ผู้กำลังใช้งาน

มี 90 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

© 2009-2023 by GPIUTMD