วิชาภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รายการ ภาษาไทยใครก็ได้

วิชาภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รายการ ภาษาไทยใครก็ได้
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากการฟัง ดูโฆษณาและข่าวสารประจำวันอย่างมีเหตุผล
ตอนที่ 2 สรุปความ จับประเด็นสำคัญจากเรื่องที่ฟังและดู
ตอนที่ 3 การพูดนำเสนอความรู้ แสดงความคิดเห็น และสร้างความเข้าใจ
ตอนที่ 4 การพูดโน้มน้าวใจ ปฏิเสธ และเจรจาต่อรอง
ตอนที่ 5 การอ่านในใจ และการอ่านออกเสียงร้อยแก้ว
ตอนที่ 6 การอ่านบทร้อยกรอง
ตอนที่ 7 การอ่านบทร้อยกรองโคลงสี่สุภาพ
ตอนที่ 8 การอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง
ตอนที่ 9 การเขียนแผนภาพความคิด (Mind Mapping)
ตอนที่ 10 การเขียนบทร้อยแก้ว
ตอนที่ 11 พยางค์และคำ
ตอนที่ 12 วลีและประโยค
ตอนที่ 13 เรื่องเครื่องหมายวรรคตอนในภาษาไทย
ETV ติวเข้มออนไลน์

ภาษาไทยใครก็ได้ ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากการฟัง ดูโฆษณาและข่าวสารประจำวันอย่างมีเหตุผล - YouTube

731

 

 

 

 

all video search

ค้นหาเพิ่มเติม

Hot Link

live-a
rep-a
reetv-a

 652

Capture

digital

tut

ach2

 download1

 
web4
web2

  code qr

qr-code ช่องทางในการรับชมสื่อ

wa1

 

ติดต่อเรา

ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา

อาคารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา

ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท

เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400.

โทรศัพท์ 0-2354-5731-40 ต่อ 114
โทรสาร 0-2354-5741
info@cet.go.th

ผู้กำลังใช้งาน

มี 89 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

© 2009-2023 by GPIUTMD